O našom klube...

Šarplaninac klub Slovensko vznikol v roku 1998, je registrovaný na Ministerstve vnútra SR. Klub vznikol ako záujmové združenie ľudí, ktorí sa zaujímali o prekrásne plemeno šarplaninského pastierskeho psa, ktorí obdivujú jeho vynikajúcu povahu, skvelé vlastnosti. Naším cieľom je starať sa o rozvoj plemena, a to jednak propagáciou odchovu čistokrvných jedincov registrovaných v plemennej knihe plemena Slovenskej kynologickej jednoty, ako aj organizovaním klubových a špeciálnych výstav. S radosťou privítame medzi sebou každého, kto sa stotožní s našim snažením, či už je majiteľom takéhoto krásneho psíka alebo nie.

 

 

 

Vytvoril: Jakub Jankovič